1395/10/06
مديريت در شهرداري مثل دو امدادي است
شهردار اصفهان گفت: هميشه گفته‌ام كه مديريت به خصوص در شهرداري اصفهان مثل دو امدادي است.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017