1396/05/09
تجليل از شهردار اصفهان در حمايت از هيئات مذهبي
در نخستين همايش تجليل از هيئات مذهبي اصفهان از فعاليت هاي شهردار اصفهان در زمينه حمايت از هيئات مذهبي اين شهر تجليل شد.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017