1395/11/30
تنظيم بودجه 96 با رويكرد زيست‌محيطي و ترافيكي/اصفهان 1400 در بودجه 96 ديده شد
شهردار اصفهان با اشاره به همراهي اعضاي شوراي شهر در فرايند تنظيم و تصويب بودجه گفت: بودجه 96 نيز با رويكرد زيست‌محيطي و ترافيكي تنظيم شده است.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017