1396/04/31
دانشگاه ها در زمينه ديپلماسي علمي به ياري مديريت شهري بيايند
شهردار اصفهان گفت: شهرهاي خواهر خوانده ظرفيت هاي بسيار خوبي دارند در همين راستا دانشگاه ها در عرصه ديپلماسي علمي مي توانند به كمك مديريت شهري بيايند.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017