1396/05/04
اصفهان ميزبان روز جهاني تنيس روي ميز/ همكاري شهرداري اصفهان با فدراسيون جهاني
در ديدار معاون فدراسيون جهاني تنيس روي ميز با شهردار اصفهان بر ميزباني اصفهان در روز جهاني تنيس روي ميز تاكيد شد.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017