1395/12/04
تحولات گسترده در فضاهاي شهري نياز به نگاه تازه اي دارد
شهردار اصفهان گفت : تحولات گسترده در فضاهاي شهري نياز به نگاه تازه اي دارد كه در اين نگاه تازه همراهي مديران شهري و مهندسين را در راه توسعه شهري هموار مي سازد. .
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017