1396/05/09
پتانسيل بالاي مركز تكثير پرندگان اصفهان در توليد گونه هاي نادر
شهردار اصفهان گفت: مركز تكثير پرندگان با توجه به پتانسيل بالاي خود اين قابليت را در توليد گونه هاي نادر دارد كه پوشش دهنده باغ هاي پرندگان كشور باشد.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017