1396/03/30
پيشتازي شهرداري اصفهان براي انجام كارهاي خير/ اصفهان استان اول در داشتن خيريه ها
در ديدار مديركل روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره) با شهردار اصفهان بر ضرورت تعامل ميان شهرداري اصفهان و كميته امداد در راستاي انجام كارهاي خير تاكيد شد.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017