1395/11/10
خلاقيت و دانش محوري مهم‌ترين اركان گفتمان جديد شهري هستند
خلاقيت و دانش محوري مهم‌ترين اركان گفتمان جديد شهري هستند در همين راستا در مكتب جديد اصفهان قرار است شهرداري به يك دستگاه دانش‌محور تبديل شده و همه فعاليت ها بر اساس دانش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين انجام شود.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017