مجموعه تصاویر
فيلم هاي سايت شهردار
1395/07/27
  • آيين افتتاح خانه حكمت/رونمايي از نرم افزار مكتب فلسفي آيين افتتاح خانه حكمت/رونمايي از نرم افزار مكتب فلسفي
    آيين افتتاح خانه حكمت/رونمايي از نرم افزار مكتب فلسفي
صوتي سايت شهردار
1395/04/21
  • گفتگو با شهردار اصفهان در محل حادثه ساختمان پلاسكوگفتگو با شهردار اصفهان در محل حادثه ساختمان پلاسكوگفتگو با شهردار اصفهان در محل حادثه ساختمان پلاسكو
    گفتگو با شهردار اصفهان در محل حادثه ساختمان پلاسكو
نظرسنجی
من اگر شهردار بودم ! نظرات خود را درمورد مدیریت شهرداری ارسال کنید .
خبرنامه
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017