کل عناوین اخبار
1396/06/15
پرديس هنر پاتوق هنرمندان مي شود/ تكميل فاز بعدي طي 5 ماه ديگر
سرپرست شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه اجراي برنامه هاي هنري و فرهنگي مكان مناسبي نداشت، گفت: از اين پس برنامه هاي فرهنگي در پرديس هنر برگزار مي شود.
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017