اصفهان بيدار- پيشنهاد كليدداري كلانشهر ها در جيب شهردار اصفهان
برخي منابع از پيشنهاد تصدي شهرداري شهرهاي اهواز، يزد، كرج، رشت، همدان و اراك به مهدي جمالي نژاد شهردار فعلي اصفهان خبر مي دهند.

به گزارش خبرگزاري اصفهان بيدار، برخي منابع از پيشنهاد تصدي شهرداري شهرهاي اهواز، يزد، كرج، رشت، همدان و اراك به مهدي جمالي نژاد شهردار فعلي اصفهان خبر مي دهند.

بر اين اساس 2 مورد از پيشنهادات در حال رقابت بر سر حضور شهردار اصفهان بوده و نسبت به ساير پيشنهادات با جديت بيشتري از سوي اعضاي شوراي اين شهرها در حال پيگيري است.

اين در حالي است كه مهدي جمالي نژاد شهردار فعلي اصفهان جزو 8 گزينه نهايي اعضاي دوره پنجم شوراي شهر اصفهان براي تصدي شهرداري اين شهر نيز حضور دارد.

در روزهاي اخير با اعلام فتح اله معين رئيس موقت منتخبان پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان پس از بررسي 52 گزينه در چند مرحله، اين شورا به 8 گزينه نهايي براي تصدي شهرداري اصفهان رسيده و در حال حاضر در حال بررسي توانمندي و برنامه هاي اين افراد است.

سوابق گزينه هاي پيش روي شهرداري اصفهان به شرح زير است:

قدرت الله نوروزي:عضو هيئت علمي و مدير گروه حقوق دانشگاه اصفهان و فرماندار اصفهان در دولت اصلاحات. نوروزي در انتخابات اخير به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي اصلاح طلبان اصفهان در شوراي شهر فعاليت كرد.

علي جوادي:شهردار اسبق اصفهان از سال 76 تا 82، معاون توسعه منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي. وي به مدت يك سال مسئول جهاد سازندگي شهركرد، يك سال مسئول جهاد سازندگي بروجن، شهردار زاهدان و معاون برنامه ريزي استاندار سيستان و بلوچستان در دوره كارگزاران بود.

مهدي جمالي نژاد :شهردار فعلي اصفهان از سال 94 تاكنون و معاون عمراني استانداري اصفهان در دولت دهم. در بخشي از كارنامه كاري جمالي نژاد معاونت هماهنگي امور مناطق و سازمان هاي شهرداري اصفهان، مدير كلي امور شهري و شوراهاي استان اصفهان مشاور و مديركلي حوزه استاندار اصفهان، مشاور عمراني استاندار اصفهان، رئيس گروه مشاوران شهرداري و مشاور عالي شهرداري اصفهان ديده مي شود.

سيد مهدي ابطحي:معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان. در كارنامه سيد مهدي ابطحي دانشياري دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان، مديريت مطالعات و پژوهش ده ها طرح در حوزه مهندسي عمران و راه و ترابري و معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان به چشم مي خورد.

سيد محمود حسيني:استاندار اسبق اصفهان به مدت 3 سال در دولت اصلاحات و استاندار اسبق سيستان و بلوچستان در دولت اصلاحات. در سوابق وي همچنين معاونت امور استاني واحد فرهنگي بنياد شهيد مركز، عضويت هيئت علمي و مسئول بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي اصفهان، رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي گاز، مشاور مديرعامل شركت ملي گاز، رئيس آموزش شركت ملي گاز، مشاور مدير پالايش (هماهنگي و نظارت بر توليد) عضو هيئت امناء و سرپرست مؤسسه آموزش عالي هشت بهشت ديده مي شود.

حجت الله ميرزايي: معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. در سوابق اجرايي وي مشاور عالي «موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد»، سال 1387 تاكنون، معاون طرح و برنامه «شركت سرمايه گذاري گروه اقتصادي و مهندسي لوتوس»، 93 تاكنون، مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري «شركت سرمايه گذاري گروه اقتصادي و مهندسي لوتوس»، 92 تاكنون، عضو هيئت مديره «شركت بازرگاني لوتوس»، 92 تاكنون، مشاور اقتصادي و مدير طرح تدوين برنامه استراتژيك «هلدينگ شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران»، 91 تاكنون، مشاور اقتصادي و برنامه ريزي «شركت رهپو ساخت شارستان»، 91-89، عضو هيئت مديره «شركت مطالعاتي آينده پژوهان اقتصاد توسعه»، 90 تاكنون ديده مي شود.

سيد رضا عقدايي:معاون سياسي و امنيتي استانداري اصفهان. عقدايي در سمت هاي معاونت فرمانداري اردستان و نطنز و همچنين شهردار منطقه پنج اصفهان به مدت چهار سال خدمت كرده است؛ وي 9 سال نيز فرماندار شهرستان هاي اردستان و شهرضا بود و مدتي نيز به عنوان مديرشركت غله در استان اصفهان فعاليت كرد.

مهدي فاتحي:شهردار بهارستان. فتاحي چندي پيش به عنوان رئيس شوراي راهبردي شهرهاي جديد كشور نيز انتخاب شد و در اين سمت مشغول فعاليت است.

تاریخ:
1396/05/24
تعداد بازدید:
73
كليه حقوق اين سايت متعلق به دكتر مهدي جمالي نژاد مي باشد.
Dr Mehdi Jamalinejad Website. Copyright 2017